Reglamento UltraTrail 85 km.

REGLAMENTO
WALK & TRAIL AROUSA NORTE 2014

ULTRATRAIL DO BARBANZA (85,9 KM)

Día: 12 de abril de 2014
Hora: 6:30 h.
Saída e chegada: Camping Ria de Arousa 2 (N 42º-37.164 – W 8º-59.323)– RIBEIRA (A Coruña)
Información e inscricións: https://arousanortewalktrail2014.wordpress.com/
Páxina web oficial: https://arousanortewalktrail2014.wordpress.com/
E-mail: rubenmateos@sikaeviaxes.es

WALK & TRAIL AROUSA NORTE 2014 está organizada por Síkae Viaxes S.L. e GV SPORT, coa asistencia técnica na zona de Arousa Natureza e Ocio e coa colaboración do Concello de Riveira e da Mancomunidade de Municipios de Arousa Norte. A proba estará suxeita ó seguinte:

REGULAMENTO XERAL
1. PERCORRIDOS:
a. O percorrido desenrolarase sobre un circuito con piso de terra, e será de 85 km. debidamente sinalizado.
b. O desnivel acumulado positivo para a ruta é de 3700 m. (aprox.)
c. A organización non pode garantir a cobertura en todo o longo do percorrido.
d. A organización, nun punto determinado do percorrido, establecerá un control para retirar a todolos participantes sin dorsal.
e. Os participantes están obrigados a informar do seu abandono no control de chegada.
f. Establécense os seguintes tempos máximos a partires dos que a organización non garante a asistencia, polo que os participantes deberán abandonar a proba:
1. Alto da Armada: Km. 21 – 4:00 h.
2. Casota do Páramo: Km. 40 – 9:00 h.
3. Alto do Armelo: Km. 70 – 14:30 h.
2. PARTICIPANTES:
a. Está rigurosamente prohibido o acompañamento dos participantes mediante o uso dalgún veículo de apoio. A non contemplación desta norma implicará a descalificación dos atletas acompañados.
b. Os membros da organización teñen potestade para retirar da proba a calqueira participante se consideran que a condición física ou a súa actitude o requer, asi como a todos aqueles que corran sen dorsal.
c. Os participantes están obrigados a auxiliar a outros participantes que precisen de axuda, así como a respetar as regras de circulación nos tramos e cruces de carreteiras.
d. Os participantes están cubertos por un seguro de accidentes deportivo.
e. Os participantes son responsables daquelas accións que causen un dano moral, material ou físico a outros participantes e a terceiras persoas.
f. A idade mínima é de 18 anos. Calquer membro da organización pódelle pedir a un participante que acredite a súa idade co DNI (ou similar).
g. A organización non se fai responsable dos danos físicos, morais ou materiais que ocasione a participación nesta carreira.
3. MATERIAL:
a. É obrigatorio antes de tomar a saida portar un bidón ou recipiente con líquido e en cantidade suficiente (1,5 l) que permita chegar ós avituallamentos indicados.
b. É obrigatorio levar un teléfono móvil con batería e saldo para estar en contacto ca organización se fose preciso.
c. É obrigatorio levar roupa axeitada ás condicións climatolóxicas reinantes no día da proba. A organización resérvase o dereito a retirar a calquer corredor que non cumpla esta recomendación.
d. E obrigatorio levar un frontal con pilas de reposto.
e. E obrigatorio levar una manta térmica.
f. E obrigatorio levar un silbato.
g. Haberá puntos de control de material para garantir que todos os participantes leven o material obrigatorio en todo momento da carreira.
h. A tódolos/as participantes facilitaráselle un dorsal, que deberán levar en lugar visible ata o remate da carreira, sendo descalificado o corredor que chegue sen dorsal.
i. A organización ofrece a posibilidade de desplazar unha bolsa por corredor que deberá identificar debidamente. A organización non se responsabiliza do deterioro, perda, ou extravío do material contido nesa bolsa.
4. INSCRICIÓNS:
a. As inscricións realizaranse a través da web https://arousanortewalktrail2014.wordpress.com/ nun formulario habilitado para tal fin. Poderase comprobar na mesma web a listaxe de inscritos.
b. O prezo da inscrición PATROCINADA LAND é de 40 euros.
d. O prazo de inscrición ábrese o 10 de decembro de 2013 e remata o 28 de marzo de 2014 . Aquelas que cheguen con posterioridade a esa data veranse incrementadas en 5 €, e só se aceptarán ata o 4 de abril de 2014 como máximo.
e. A non participación, retirada ou descalificación da proba non implica a devolución do importe.
f. A petición de inscrición implica o recoñecemento por parte do atleta que dispón da capacidade física e psicolóxica para participar neste tipo de proba.
g. A inscrición na proba implica a aceptación do presente regulamento sin reservas.
5. AVITUALLAMENTOS:
a. A organización disporá de avituallamentos de líquidos e sólidos ó longo do percorrido, cun mínimo de 8 avituallamentos. Aproximadamente cada 10 km.
b. A organización dispón de recipientes para depositar os restos e envases, a non utilización deles supondrá a descalificación do participante.
c. Relación de avituallamentos: (km aproximados)
• Alto dos Forcados, km. 10
• Alto da Armada, km. 21
• Queiro, km. 32
• Casota do Páramo, km. 40
• Chan de Carabois, km. 50
• Piñeiro, km. 60
• Alto do Armelo, km 70
• Moldes, km. 78
6. RETIRADA DE DORSAIS:
a. O mesmo día da proba dende as 5.30 h. ata 15 min. Antes da saída.
b.

O día anterior da proba en

A POUTADA de 10.00 a 14.00 e de 17.00 a 18.00 (tienda patrocinadora de RIBEIRA.http://www.paxinasgalegas.es/a-poutada-147142em_74ay_380ep.html)

No Camping Ría de Arousa 2 (Salida da proba) dende as 18.30 h. ata as 20.00 h.

7. TROFEOS:
a. Entregaranse tres trofeos para categoría MASCULINA. Primeiro, segundo e terceiro clasificado.

Diploma acreditativo de participación.

Xestión de 2 puntos para UMTB Montblanc para os que terminen a pr0ba.

4 comentarios en “Reglamento UltraTrail 85 km.

  1. Creo que los tiempos de corte, en particular el del km 68, pueda ser un poco ajustado. Este Ultra se podría comparar quizás al Ultra do Courel, distancia y desnivel acumulado.

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s